ZPRACOVÁNÍ MEZD

úvodní text

CENÍK SLUŽEB

Malá organizace do 25 zaměstnanců 200 Kč / zaměstnanec / měsíc
Organizace nad 25 zaměstnanců měsíční paušál 3.000 Kč nebo
150 Kč / zaměstnanec / měsíc

Uvedené cenové nabídky zahrnují přihlášky a odhlášky zaměstnanců na OSSZ a ZP, roční zúčtování daně ze závislé činnosti, kontroly mzdové evidence na OSSZ a ZP.